Ütközések

 

A Crash, magyarul Ütközések című film néhány jelenetéről fogok beszélni egy kicsit. Az „Óriások” című fejezetben már esett róluk pár szó, de most sokkal bővebben, és egészen más szemszögből elemzem azt a történetszálat, amelyet Ryan biztos úr (Matt Dillon) hat jelenete alkot.

Az elemzéshez a Paul Haggis által rendezett filmen kívül a Haggis eredeti történetéből Paul Haggis & Bobby Moresco által írt forgatókönyv utolsó változatát (a shooting script kötött példányából beszkennelt, jelenetszámozással ellátott final draftot: 2004. 03. 18.) használom fel.

A film egy kicsit eltér a forgatókönyvtől, képeiben is (vágásaiban is), dialógusaiban is, de természetesen a dráma erősítésének irányába. Néhol csak felcserélődik a dialógusok sorrendje, de az utolsó, a progressziót záró jelenetben már sok esetben improvizálnak a színészek. Helyesebben a szituációnak megfelelően főleg ismételgetik a kulcsmondataikat, de ezzel is csak a feszültséget emelik még és még magasabbra.

A horizontális történetmesélés jellemzői

Az Ütközések egy olyan story, amelyben egyszerre több egyenrangú szereplő egyszerű, egyenrangú története fut egy időben egymás mellett. Ezt nevezik multiplotnak. Ritkák az ilyen filmek, mert a néző számára elég nehezen követhetőek, szemben a klasszikus dramaturgia egy főkarakteres, vertikális, lineáris történetvezetésű filmjeivel. Ezek a filmek a „mi következik most” elvén működnek, és egyetlen dolog fejlődéséről szólnak, a főhősről.

A vertikális, progresszív, előremutató formával szemben a horizontális történetekben minden ugyanabban az időben történik. Ezért ez a forma az összehasonlítással dolgozik leginkább. De az egyes történetszálakban természetesen van vertikális fejlesztési menet is, de ezek csak rövidek lehetnek.

A horizontális történetmesélés Brügel, vagy Bosch képeihez hasonlítható a leginkább, amelyeken számos esemény egyszerre történik.

A horizontális történetmesélés számos problémát vet fel. A sok vágás az egyes történetszálak között erősen megtöri az egyes szálak narratív folyamatát. A sokkarakteres történetben nem tudunk eleget a szereplőkről, nincs elég mélységük, dimenziójuk, mert erre egyszerűen nincs elég idő. Ezzel összefüggésben a multiplotok kezdetén nagyon sok idő megy el az expozíciókkal, ami a nézők tűrőképességét alaposan próbára teszi. Viszont ha ezen túl vannak, akkor a film szinte egy folyamatos pay-off szüretté válik, az egymás mellett futó történetek fordulatai egymás után következve egyik izgalomból a másikba lökik a nézőt.

A számos karakter és történetszál összehozásáért alaposan meg kell dolgozni, de ez a folyamatos koincidencia, együttállás, véletlen akár kimódoltsághoz is vezethet, ami a történet hitelességére nyomja rá a bélyegét. A vertikális történet eljut valahová, egy utolsó jelenethez, míg egy horizontális történet a végtelenségig folytatható. Ezért az ilyen filmnek egyszer csak valahol vége lesz.

A legfőbb kérdés, hogy az egyes történetszálak milyen szervező elv mentén kapcsolódnak össze egy filmmé, mi az, ami a mesélés logikáját megteremti. Az Ütközések esetében ez a rasszizmus, egy eleve kényes téma, ami azonnal újabb problémák forrása lesz.

A film rasszista szereplőivel nemigen lehet azonosulni. Ha ehhez még hozzávesszük a film kelléktárából a kötelező túlzás eszközét is, akkor még nehezebb dolgunk van. A kép sztereotippé válik, és mindenki rasszistává válik a történetben. Talán egy olyan soknemzetiségű országban, mint az Egyesült Államok, ez sokkal erősebb lábakon álló szellemi ingatlan, mint máshol.

Bár a karakterek bemutatása és hátterük megismertetése is elég felületes, és a történet kissé sematikus, mégis mindegyik karakternek van olyan oldala, vonása, ami miatt lehet hozzájuk csatlakozni, lehet velük azonosulni a történetben. És emellett minden karakternek van egy egyedi, személyes hibája is, amit a többi karakter segít neki rendbe tenni.

A film az egyes szálak szétválasztására a szereplők autóit használja. Ebből jön a cím tematikus értelmezése is. De ahogy ezek a szereplők összetalálkoznak egymással, azonnal sajátságos és különös kapcsolat jön létre közöttük, ami a cím másik, emberi vonatkozását jelenti, azaz a konfliktust. És ezek az összeütközések – bár hétköznapi környezetben játszódnak – szinte kivétel nélkül folyamatos életveszélyes szituációkból állnak.

A Low Concept

A Low Concept olyan élményen alapuló történet, ami a nézőtéren ülők bármelyikével megeshet. A potenciális célközönség nagysága tehát óriási, mert mindenki tud azonosulni a történet főhősével, hiszen a hős olyan, mint bármelyikünk, és ezért ez az érzelmi kötelék szinte automatikusan létrejön a néző és a szereplő között. De vajon hogyan lehet egy ilyen történettel moziba csábítani a nézőt?

Nagy a célközönség, aki vevő lehet a hétköznapi történetekre, de ehhez az írónak a nézők által oly jól ismert mindennapos eseményeken egy új, eredeti fogást kell találnia. A Low Concept nem olyan történet, ami hatalmas fordulatokkal van tele. A történet fejlesztésében itt is a téma alapos körbejárása és a karakterek alapos kidolgozása, valamint a karakterek közötti ellentétek megteremtése segíthet.

Az Ütközések történetét az egyszerű karakterek helyett a téma sokszínű kibontása, és a karakterek között felállított rendkívül erős ellentétek sorozata hajtotta előre.

Elemzés

Ryan biztos úr hat jelenete sorrendben a következő:

1.        „vészhelyzet”

2.        „motozás”

3.        „éjszakai vizelés”

4.        „egészségbiztosítás”

5.        „új társ”

6.        „karambol”

Ezen kívül még két rövidke, szöveg nélküli jelenete van Ryan-nek a filmben. A 7-ben „munkából hazafelé” autózik, közben talán eszébe jutnak az aznapi „karambol” eseményei is. A 8-ban pedig ugyanaz történik, mint a 3-ban: „éjszakai vizelés”. A „vészhelyzet”, az „éjszakai vizelés” és az „egészségbiztosítás” (valamint az újabb „éjszakai vizelés”) a – mondjuk így – családi története, míg a „motozás”, az „új társ” és a „karambol” (valamint a „munkából hazafelé”) a munkahelyi története.

Az első két jelenet szorosan összetartozik, és nem csak azért, mert közvetlenül egymás után következnek, hanem azért is, mert az első konfliktusa okozza a másodikét. A harmadik jelenet az első jelenetben exponáltak megmutatása. A negyedik az első folytatása, amihez a harmadik történései is besegítenek. Az ötödik jelenet a második jelenetben történő események következménye. Míg a hatodik jelenet a második jelenettel áll mindennél erősebb kapcsolatban. Az elemzésben erre a két jelenetre helyezem a hangsúlyt, ezek voltak a film legdrámaibb percei már külön-külön is, de együttes hatásuk csak a filmtörténet legnagyobb pillanataihoz hasonlítható.

Vészhelyzet

Ryan az éjszaka közepén egy gyorsétteremből telefonál édesapja panaszaival kapcsolatban a kórház ügyeletére. „Ez most vészhelyzet.” – mondja. Ez Ryan első megjelenése a filmben, és az első megszólalása alapján kiderül, hogy számára az élet vészhelyzetek sorozata. Ez is a dolga, szolgálatban álló rendőrként ezeket kell elhárítania és megoldania. Az édesapjának súlyos vizelési problémái vannak, és Ryan aggódik érte, hogy a baj sokkal komolyabb, mint amilyennek a kórházban mondják. Az apját hiába kezelik egy hónapja, mégsem tud aludni éjszakánként, és ezért Ryan sem tudja kipihenni magát. Az ügyintéző is fáradt, és még rengeteg dolga van, ezért sem túl szívélyes a beszélgetés kettőjük között, ami Ryan durva beszólásával ér véget.

Motozás

Ryan a gyorsétteremből visszasiet a kocsijához, ahol fiatal társa, Tommy várja. Még nem párolgott el az iménti dühe, amikor egy ellopott autóról kapnak hírt a diszpécserüktől. Éppen abban a pillanatban egy ugyanolyan autó araszol el az orruk előtt. Sem a rendszám, sem a vezető személyleírása nem egyezik, de Ryan mégis a nyomába ered. Miért? Megérzésből, szórakozásból, vagy azért, mert valami szemet szúrt neki, amit újonc kollégája nem vett észre? Társa hiába ellenkezik vele, hogy nem ezt a kocsit keresik, ő csak nyugodtan a szemébe néz, majd az autóból rávilágít az előttük haladó járműre. Mintha oktatná a fiút, ott van az a kicsit felsőbbrendű, tapasztalt, bölcs mosoly a szeme sarkában. És örül, amikor kiderül, hogy igaza volt. A reflektor hatására ugyanis egy nő emelkedik föl a vezető öléből.

Innen a jelenet egy helyszínen, egy csendes, forgalommentes utcában fog játszódni, hat percen át, lassan de erőteljesen emelve a feszültséget egyre magasabbra, halk, vészjósló zene kíséretében.

A kocsik leállnak, és a két rendőr az előttük álló autó felé indul. Ryan egyik kezében zseblámpa, másik kezével a pisztolyát igazítja meg. Majd ahogy azt a rendőröknek illik, megkezdik a rutin eljárást: kéz a kormányon, jogosítvány, forgalmi. Az autóban ülő pár nevetgélve veszi tudomásul, hogy lebuktak. Még incselkednek is kicsit Ryan-nel. A nő a száját rúzsozza, majd megkérdezi a rendőrt, hogy hogy telik az estéje. „Kitűnően.” – válaszolja Ryan, de mi tudjuk, hogy az előbb volt egy veszekedés vesztes résztvevője. Talán a nőnek nem kellett volna megkérdeznie. Ryan kiszállítja a volánnál ülő férfit, aki tiltakozni próbál, de nem tehet semmit. A józansági teszt nem okoz neki problémát, de a felesége is kiszáll a kocsiból, és a rendőr eljárásával szemben tesz kifogást. Ryan figyelmezteti, hogy maradjon a kocsiban, de a nőnek nem tetszik, hogy „asszonyom” volt a megszólítása, ezért a tiltás ellenére sem ül vissza kocsiba. Ryan int a társának, aki ismét nemtetszéssel veszi tudomásul a dolgok ilyetén alakulását. A férj próbálja felesége helyzetét azzal menteni, hogy vele szemben ő ivott egy keveset.

Ryan felszólítja a házaspárt, hogy forduljanak meg, és a kezüket emeljék fel a motozáshoz. A férfi megpróbálja nyugtatni, hogy itt laknak a közelben. A második felszólításra semmi sem történik. A harmadiknál a férfi már a munkájáról beszél, hogy rendező, hátha ez jobb belátásra téríti Ryan-t. Közben megérkezik Tommy, és a férfi talán úgy gondolja, hogy Ryan helyett inkább őt próbálja meggyőzni, de amikor a fiatal rendőr felé lép, aki éppen a zsebeiben matat, a kelleténél magasabbra emeli gesztikuláló kezeit, amit Ryan a társa pisztolyának megszerzésére tett kísérletnek vél. A férfi kezét leüti, és arcával az autója oldalához szorítja. A férfi tovább folytatja a munkájával kapcsolatos információk sorolását – ha már a néző a krízishelyzetre figyel –, egy díjátadásról jönnek éppen. Negyedjére és ötödjére az asszonyt szólítja fel, hogy forduljon meg a motozáshoz, de a nő csak sértegeti a rendőrt. Ryan kénytelen erővel megfordítani a nőt. A nő tiltakozik, és azzal hozakodik elő, hogy a rendőrt biztos az hozta ekkora tűzbe, hogy szemtanúja volt annak, amivel eddig nem hozakodott elő. A férje hiába csitítja, a nő önként ad magukról információt. Ryan megkéri a nőt, hogy tegye szét a lábait. A nőn csak egy lenge estélyi ruha van, Ryan mégis alapos tapogatózásba kezd. Tommy most végez a férfi motozásával, és hátrébb lép, ezzel képletesen kivonja magát Ryan önkényes akciójából. De főhősünk azonnal visszarántja a szituációba, mert most hozakodik elő azzal, hogy a társa és ő szemtanúja volt a kettőjük szexuális tevékenységének. Mivel ez veszélyforrás (azaz vészhelyzet), ezért büntetendő. És éppen eközben melegedik bele a nő megmotozásába is. A szex szóban, és tettben is ott van a képen, csak éppen a két szex nem ugyanazt jelenti. Még a nő közszeméremsértés miatti megbilincselése is szóba kerül, és Ryan a mondandóját egy félreérthetetlen kézmozdulat kíséri a nő szoknyájának mélyén. De mivel a közelben laknak, ezért egy bocsánatkéréssel és egy rendőri figyelmeztetéssel megúszhatják a dolgot.

A férfi bocsánatot kér, majd a szája mozgatásával súgja a feleségének, hogy semmit sem tehet, akár le is lőhetik őket, ha még többet ellenkeznek a rendőrökkel. Ryan ismét bevonja Tommyt a beszégetésbe, az ő véleményét is kikéri, hogy a bűnbánó házaspárt elengedheti-e. Tommy igen válasza után elengedi a párt. A feleség a kocsiban elhúzódik a férje gyengéd érintése elől, majd elhajtanak. Tommy hosszan néz a kocsi után, és csak Ryan unszolására száll be mellé.

Ryan az apja problémája miatti beszélgetésen felhúzta magát, és itt kiengedte a gőzt. Egyetlen mozdulatától eltekintve mindenben törvényesen és jogszerűen járt el, a dolgok elfajulásában neki semmilyen szerep nem tulajdonítható. A nő okozta a galibát, a nő tett ki nem kényszerített beismerést, és a visszabeszélése sem könnyítette meg a férje helyzetét. Türelmesen, udvariasan és mindenre kiterjedő alapossággal járt el. A társa pisztolyáért nyúló férfi lefogása talán túlzásnak minősülhetne itthon, de ott Amerikában ez az egyetlen, amit egy rendőr hasonló helyzetben tehet.

Éjszakai vizelés

Ryan otthon zajra ébred. Az apja korábban exponált betegsége most szemmel is látható: szenved a WC-n. Ryan tehetetlenül bámulja az apját, próbál neki segíteni, de valójában nem ő az, aki ezt a problémát orvosolni tudná. Szomorúan bámul maga elé: vajon hová vezet mindez?

Egészségbiztosítás

Ryan másnap reggel a kórházba megy, hogy az apja ügyében beszéljen az illetékessel, azzal a nővel, akivel első jelenetében összeszólalkozott. A neve alapján a nő rögtön megismeri, elhúzza a száját, és megjegyzi, hogy tegnap este már beszéltek telefonon. A férfi erre bocsánatot kér a nőtől. Azt mondja, hogy nem tudott sokat aludni, majd az apja fájdalmait hozza elő újra a nőnek. Egy hónapja gyógyszereket szed, de az állapota csak rosszabbodik. Fél, hogy az apja prosztatáját meg kell operálni. (Ez a kulcsmomentum, ami Ryan aggodalmának forrása volt a motozás előtt, ez húzta fel annyira!) De jelenlegi orvosuk egy idióta. Az ügyintéző hölgy magánorvost javasol, de gyorsan kiderül, hogy annak a szakvéleménye nem mérvadó, és az apja biztosítási fedezete csak a háziorvosuk döntése alapján használható fel. Ördögi kör. Ryan a nő segítségét kéri, de az nem tud többet tenni az ügyben. Erre Ryan elmondja neki az apja múltját, hogy milyen ember volt, és hogy hogyan bánt az alkalmazottaival. De a nőt ez sem hatja meg, mire ismét egy sértést vág a fejéhez, erre a nő a biztonsági emberrel távolíttatja el.

Új társ

Tommy Ryan motozása után nem akar többet a férfival dolgozni, és egyedüli járőrszolgálatra kéri magát. Ryan még elbúcsúzik tőle az őrsön, és figyelmezteti, hogy a rendőrélet nem olyan a valóságban, ahogy azt az akadémián tanulja az ember. Majd Tommy is meglátja, hogy mit hoz ki belőle a zöldfülűsége, és miközben ezt mondja egykori társának, felszólítja, mint egy bűnözőt, vagy mint egy rendőri segítségre szoruló személyt, hogy nézzen a szemébe, ha hozzá beszél. Majd új társával kocsiba pattan, és „kalandra” indul, egy újabb vészhelyzet megoldására.

Karambol

A „motozás” jelenetének társjelenete. Ha az egy kérdés volt, akkor ez a válasz rá. A két jelenetet a karaktereken kívül a témájuk is összekapcsolja: az érintés. Mindkettő erről az intim mozdulatról szól, de a két jelenetben ez egészen mást jelent. A jelenet majdnem teljes egészében egy helyszínen játszódik, egy totálkáros kocsiban, és hat percen keresztül folyamatos feszültségben tartja a nézőt, pedig a jelenet legelején már az égbe rántja azt, mégis fokozni tudja az utolsó pillanatig. Mind a jelenet elején, mind a végén a lassítás és a hangok teljes elvonása olyan hatást eredményez, mintha a világ állna meg forogni egy pillanatra. Ezt a nézői érzést egy remekül megválasztott zene segítségével vad érzelmi hullámzássá teszi a film, ami lelkileg teljesen felkavar, majd a katarzis élményével megtisztít.

A jelenet legfontosabb vizuális elemei: a lobogó tűz és a csöpögő benzin. Ez utóbbi szinte minden fontos beállításban megtalálható. Így egy pillanatra sem tudunk kilépni a jelenet halálos fenyegetéséből, ebben az életellenes szituációban maradunk végig. És mindez ráadásul egy szűkösségével klausztrofóbiát és intimitást támasztó, feje tetejére állított kocsiban történik, üvegcserepek között. De nem csak a kocsi, hanem a szituáció és a karakterek is a fejük tetejére állnak.

A jelenet végtelenségig ismételt mondatai: Asszonyom. Rendben van. Kiszedem innen. Nézzen rám. Ne nyúljon hozzám. De ebben a jelenetben kit érdekel a dialóg! A korábbi társjelenet, mint expozíció, és ez, a maga képeivel tökéletesen elmesélte két ember furcsa kapcsolatának a történetét.

Ryan új társával egy hosszú, beállt autósor mellett halad el. A sor elején füst száll fel, majd a füstölgő autó motorháza is lángra lobban. Feljebb egy felfordult kocsi áll magában az út közepén. Ryan a kocsihoz szalad. Egy nőt lát meg az utastérben, akinek az arcát nem látja sem ő, sem a nézők. A társa most érkezik meg hozzá, és közli vele, hogy a mentősök azonnal ideérnek. Ryan a csöpögő benzinre mutat, és társát a másik lángoló autó oltásával bízza meg.

Ryan megkérdezi a nőt, hogy hogy van. A nő válasza: nem kap levegőt. Ryan felméri a helyzetet: ez vészhelyzet. Azonnal eldönti, hogy kiszedi a nőt a kocsiból. Mielőtt bemászna az utastérbe, alaposan szétnéz, és a törött szélvédőn keresztül látja, hogy a benzin folyamatosan csöpög, folyik ki a kocsi tankjából. A távolban pedig még mindig lángol a másik autó. Ez életveszélyes játék. Bekúszik a kocsiba, és kétszer is azt mondja a nőnek, hogy kiviszi innen.

Ekkor a nő felé fordul, és a nézők számára is kiderül, hogy nem más, mint akit Ryan alaposan végigtapogatott a motozásos jelenetben. (Miután a pár akkor este hazaért, a feleség nagyon összekapott a férjével, és a nő feljelentést akart tenni Ryan ellen, de végül ez nem történt meg. Viszont a férjét vérig sértette. Amikor bement a férje munkahelyére, a stúdióba, hogy kibéküljön vele, a férje faképnél hagyta. A nő zokogva rohant el onnan, aminek ez a baleset lett a vége. A nő eszelősen kiabálni kezd a rendőrre, hogy ne nyúljon hozzá. Ryan rápillant, és ő is felismeri az asszonyt, de egy pillanatra sem hagyja abba a mentést, hiába csapkod és ordít a nő. És ezután még fél tucatszor tesz ígéretet a nőnek, hogy ki fogja vinni innen. A nő fél, és nem akarja, hogy a férfi hozzáérjen. Csak kiabál, csapkod, és szitkokat szór a rendőrre, a motozására utalva ezzel. Végül Ryan megelégeli a dolgot. Nem fogja bántani a nőt, de hallgasson már el végre. Nem fog hozzáérni sem, de nincs itt még más, és a benzin percek óta folyik. A nő most látja meg először a csöpögő üzemanyagot, és természetesen azonnal kezes báránnyá válik.

Ryan udvariasan megkérdezi, hogy a derekánál fogva felemelheti-e a nőt, hogy alácsússzon, hogy a megfeszülő biztonsági övét így tehermentesítve ki tudja kapcsolni. A nő igent mond. Ryan korábban fel-, de most lehúzza a nő lábán a szoknyáját. Ezzel is jelezve, hogy nem bántani akarja, hanem segíteni.

Egy nő derekát táncban átkarolni a közelébe nem ér ennek. Pedig a tánc színtiszta szex, de ebben a jelenetben ennek nyoma sincs. A két ember újra intim kapcsolatba kerül, az arcuk szinte összeér. Most a férfi és a nő egymás szemébe néz, korábban Ryan a nő háta mögött állt.

Már a nő kérdezi a rendőrt, hogy tényleg kimenti-e innen. Ryan újra és újra megígéri, és kéri a nőt, hogy nézzen a szemébe, mindezt úgy mondja neki. De az öv nem enged, és Ryan véletlenül megüti a nőt, és dühében el is szólja magát. A káromkodás éppen nem illik a kettőjük kapcsolatához, de a nő nem veszi fel ezt sem. Megbízik a férfiben.

Ryan a késéért nyúl, hogy azzal vágja el a biztonsági övet. A nő a kés láttán újra pánikba esik, nyöszörögni kezd, de Ryan újra a szemébe néz, és megnyugtatja, hogy ki fogja vinni innen. A nő közben a csöpögő benzinen túl a másik, még mindig égő autót nézi. Ryan rendületlenül vágja az övet. Ekkor a benzinpatak eléri az égő kocsit, és a benzin belobban. A tűzfolyam a feje tetejére állt kocsi felé indul, hamar eléri, és a kocsi alját elérve felrobbantja azt. Ryan megszorítja a nő kezét, nem hagyja egyedül, majd gyorsan megpróbálja újra kitépni az öv szorításából.

De társa Ryan-hez szalad, és mások segítségével kihúzza őt a kocsiból. A nő bent marad, és mint egy csapdába esett vad, tehetetlenül próbál szabadulni, de hiába.

Ryan nem hagyja ennyiben a dolgot, megígérte a nőnek, hogy kihozza. Kirúgja magát megmentői karjából, és gondolkodás nélkül a nő után veti magát. A nő értetlenül, csodálkozva néz a férfira, aki gyors mozdulatokkal kihámozza, és a társai segítségével kirántja őt a lángoló autóból.

Pár pillanat múlva a kocsit elborítják a lángok, és felrobban. A nő a rendőr karjaiban sírja ki magát. És amikor a kiérkező mentők elviszik, ő visszanéz Ryan-re, és nem hisz a szemének, hogy az a férfi, aki nem sokkal ezelőtt molesztálta, ma megmentette az életét.

Vajon mi lett volna, ha a nő eredeti szándéka szerint feljelenti Ryan-t zaklatásért? Vagy akkor mi történik, ha korábban nem kerültek volna „bizalmas” kapcsolatba? A rendőr tartozott ezzel a nőnek. Nem egy volt neki a sokból, hanem jóval több.

Nem rossz ember Ryan biztos úr, csak éppen akkor este rossz passzban volt. De a sors adott neki még egy esélyt, hogy ezt bebizonyítsa. Mert ő is, mint ahogy mindenki más az életben, megérdemli, hogy a legjobb pillanataival mérjék.